Vítejte na webu bruntálské farnosti

Could not load widget with the id 1.
Vytisknout

Požehnané svátky velikonoční

Napsal Administrator on .

 

Nebojte se!

Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, 

z něhož by člověk mohl a musel mít strach.

sv. Jan Pavel II.

 

Ať Vás zmrtvýchvstalý Kristus naplňuje hlubokou radostí, nadějí a světlem,

které nám odkázal svým vítězstvím nad stínem smrti.

 

Kéž neustále pociťujete jeho láskyplnou přítomnost,

milost a požehnání v tyto dny velikonoční i během dalších dnů Vašeho života.

 

Hodně sil, zdraví těla i ducha a neochvějnou víru v Kristovo trvalé vítězství přejí i vyprošují

P. Dariusz Cecerski O.T., a Karel Peschke

 

Vytisknout

Vítejte!

Napsal Administrator on .

Římskokatolická farnost Bruntál je tvořena společenstvím přibližně dvou set věřících kolem farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále. Najdete ji na severovýchodě naší republiky na úpatí Jesenických hor. Je součástí ostravsko-opavské diecéze a ve své správě má 4 další farnosti, 11 kostelů (3 kostely v Bruntále, 8 dalších v přilehlých obcích) a 2 fary. Kostely jsou v městech a obcích Bruntál, Oborná, Staré Město u Bruntálu, Uhlířský vrch u Bruntálu, Karlova Studánka, Mezina, Dlouhá Stráň, Moravskoslezský Kočov, Jelení, Roudno. Farnost byla od svého vzniku ve 13. století spravována diecézními kněžími, od 1. pol. 17. století správu farnosti převzal Řád německých rytířů.

Důležitým místem setkávání a různých aktivit farnosti (např. pravidelná výuka náboženství, společenství mládeže, pěvecké sbory) i její administrativy je budova fary. Ta je zároveň i řeholním domem, tj. místem života komunity České provincie Německého řádu.

Ve farnosti mohou působit i další řády a kongregace. U nás to byly až do roku 2011 Chudé školské sestry naší Paní, které se staraly o výuku náboženství dětí a mládeže. Dnes zajišťuje výuku náboženství paní Mgr. Eva Macková, katechetka.