Vítejte na webu bruntálské farnosti

 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
Vytisknout

Úprava mimořádných opatření

Napsal Administrator on .

Drazí farníci, bratři a sestry v Kristu. 

Vláda ČR upravila mimořádná opatření v boji proti pandemii. 

Co se týká bohoslužeb, omezení na 10% kapacity kostela se ruší, je možnost naplnit plnou kapacitu kostela při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Dále neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě. Co zůstává je používání roušky nebo respirátoru a při vstupu do kostela desinfekce rukou. Přesto, že to není výslovně uvedeno, biskup nás žádá, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje. 

Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat.  Jiné organizované akce a setkání jako jsou třeba poutě, či jiné podobné akce zatím umožněny nejsou. 

V týdnu budou bohoslužby ještě pouze ve středu a pátek v 17,00 

Příští neděle je 5. neděle velikonoční - 9,00 Bohoslužby budou slouženy již bez omezení počtu účastníků.

Sledujte prosíme pozorně farní vývěsku a nedělní ohlášky.

Za trpělivost a pochopení vám děkujeme.

Vaši duchovní