Vytisknout

Mimořádné oznámení k pozvolnému uvolňování omezení.

Napsal Administrator on .

 

Bratři a sestry, milí farníci.  

 

Nařízením  Vlády ČR se od pondělí 23. 11. 2020 mění omezení týkající se bohoslužeb. Podle tohoto nařízení je od 23. 11. možná na bohoslužbách, svatbách a pohřbech účast max. 20 osob. Podmínkou jsou roušky, rozestupy 2metry a desinfekce rukou.

 

 

Po zvážení výše uvedených opatření jsme se rozhodli, že budou od středy 25. 11. 2020 veřejné bohoslužby ve farním kostele v Bruntále obnoveny a konány takto:  

  1. V týdnu středa, pátek - 17,00 za přítomnosti max. 20 věřících, nebo podle aktuálního stupně tabulky PES. Ostatní budou vpuštěni do kostela pouze po uzavřenou mříž.

  2. V neděli bude sloužena mše svatá v 9,00 za přítomnosti max. 20 věřících, nebo podle aktuálního stupně tabulky PES. Ostatní budou vpuštěni do kostela pouze po uzavřenou mříž.

  3. Pro věřící stále platí dispens od účasti na nedělních bohoslužbách s možností sledovat přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase. 

 

PRAVIDLA PRO REALIZACI BOHOSLUŽEB A HYGENICKÁ OPATŘENÍ: 

  • Při mši svaté není povolen zpěv věřících.

  • V bohoslužebném prostoru musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob)

  • Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce na k tomuto účelu označeném, vymezeném a připraveném místě.

  • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

  • Eucharistii věřící přijímají pouze „na ruku“.

  • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.

  • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty a pohřby. 

 

O DALŠÍM VÝVOJI VÁS BUDEME PRŮBĚŽNĚ INFORMOVAT

 DĚKUJEME ZA TRPĚLIVOST A POCHOPENÍ 

VAŠI DUCHOVNÍ