Vítejte na webu bruntálské farnosti

 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
 • Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále
Vytisknout

Požehnané svátky velikonoční

Napsal Administrator on .

 

Nebojte se!

Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach.

sv. Jan Pavel II.

 

Ať Vás zmrtvýchvstalý Kristus naplňuje, zejména v této pohnuté době velkých zkoušek, hlubokou radostí, nadějí a světlem,

které nám odkázal svým vítězstvím nad stínem smrti.

 

Kéž neustále pociťujete jeho láskyplnou přítomnost,

milost a požehnání v tyto dny velikonoční i během dalších dnů Vašeho života.

 

Hodně sil, zdraví těla i ducha a neochvějnou víru v Kristovo trvalé vítězství přejí i vyprošují

P. Dariusz Cecerski O.T., P. Piotr Lewiński O.T.

a Karel Peschke