Vytisknout

Proč Údolí radosti?

Proč vznikly tyto stránky a proč zrovna Údolí radosti?

Co se samotného názvu týče, pochází z překladu původního německého jména města Bruntálu, totiž Freudenthal (Údolí radosti). Podle něj byl pojmenován i farní časopis, jehož první číslo spatřilo světlo světa v březnu roku 1995.

Tento časopis farní mládeže vycházel pravidelně každý měsíc až do prázdnin roku 1999 a sloužil jako prostředník k výměně informací mezi věřícími ve farnosti, přinášel duchovní slovo a poučné čtení. Byl tím posílením ve víře a každodenních starostech, do jaké míry jenom mohl být a celý kolektiv redaktorů a přispěvovatelů na něm odvedl záslužnou práci. Naneštěstí většina z nich dospěla, změnila své působiště (díky studiu nebo rodině) a časopis přestal vycházet. V roce 2004 začal vycházet měsíčník Údolí radosti v novější podobě a na tvorbě se podílí duchovní správa farnosti.

Dnes jsou tyto stránky oficiálními stránkami bruntálské farnosti, plní hlavně funkci informativní a věříme, že Vás jistě i v mnohém potěší. 

Karel Peschke, pastorační asistent