Vytisknout

Generální oprava varhan ve farním kostele v Bruntále

Napsal Administrator on .

Již měsíc probíhá generální oprava varhan ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále.

Ke dni 16.4.2021 jsme již formou darů získali částku

37 600,- Kč. Srdečně děkujeme všem za podporu.

Podpisu smlouvy o dílo s varhanářskou firmou s licencí předcházela řada složitých jednání, posudků, prohlídek a konzultací nad stavem varhan a způsobu opravy. Současny stav varhan je i po menších opravách z přechozích let /poslední 2006/ ve velmi špatném stavu, kdy mnohé rejstříky již řadu let nehrají a další postupně kolabují.

Proto jsme přistoupili k celkové generální opravě. 

Tyto opravy zahrnují:

 • demontáž kompletního varhanního stroje, čištění, odvoz do dílen

 • truhlářské vyspravení varhanní skříně, čištění, impregnace

 • oprava traktury, výměna Pb trubiček

 • restaurování vzduchových měchů, odvoz do dílen

 • restaurování hrací skříně

 • restaurování pedálnice, vzdušnice pedálnice, vzdušnice 1. manuálu, 2. manuálu

 • restaurování píšťalnic, stoliček, stojánků a držáků píšťal

 • restaurování Lg píšťal, kovových píšťal

 • restaurování jazykových registrů

 • zpětný dovoz veškerých komponentů na kůr, zpětná montáž

 • závěrečná intonace, ladění

Práce jsou rozděleny na dvě etapy a potrvají dva roky.

Během oprav budou bohoslužby doprovázeny hrou na digitální klávesy, které jsou umístěny v pravé lodi kostela.

Celková částka za generální opravu byla stanovena na 1 748 000,- Kč.

Na financování se podílí: Římskokatolická farnost Bruntál, Biskupství ostravsko-opavské, Česká provincie Německého řádu, Moravskoslezský kraj a Město Bruntál.

Díky sponzorskému daru můžeme zahájit I. etapu oprav, o podpoře a zajištění dalšího financování  opravy jednáme s výše uvedenými subjekty.

Bez podpory  vás věřících naší farní obce však nebudeme schopni financování opravy varhan zvládnout bez půjčky, proto jsme se rozhodli pro vyhlášení mimořádné sbírky, která potrvá dva roky a bude rozdělena na dvě etapy. Na stolku ve farním kostele jsou od 8.3.2021 přichystány obálky, do kterých své dary můžete vkládat s možností vyplnění malého dotazníku o případném uplatnění daru k odečtu z daňového základu a možnosti zápisu dárce do listiny, která bude před ukončením oprav zapečetěna a vložena do varhanní skříně. Obálky můžete odevzdat kdykoliv v sakristii anebo na faře v Bruntále.

Rovněž můžete své dary zasílat na náš oficiální účet farnosti Bruntál 1844130379/0800. Do poznámky dárce uvádějte prosím své jméno a adresu bydliště.  

O probíhajících opravách vás budeme průběžně informovat v nedělních ohláškách a na webových stránkách farnosti.

 

Ke dni 16.4.2021 jsme již formou darů získali částku

37 600,- Kč.

 

Za všechny vaše dary Vám Pán Bůh zaplať!

Vaši duchovní.