Vítejte na webu bruntálské farnosti

  •  
  • Bruntál
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále
  • Chrámová loď farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
  • Náhrobky pánů z Vrbna ve farním kostele v Bruntále
  • Kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu
  • Filiální kostel ve St.Městě u Bruntálu
  • Vzácné malby z poloviny 15.st.v sakristii kostela ve St. Městě
  • Farní kostel sv. Michaela v Roudně
  • Farní kostel sv. Michaela v Moravském Kočově
Vytisknout

Naše farnost

Napsal Administrator on .

Naši farnost najdete na severovýchodě naší republiky na úpatí Jesenických hor. Je součástí ostravsko-opavské diecéze a ve svém správcovství má 4 další farnosti, 11 kostelů (3 kostely v Bruntále, 8 dalších v přilehlých obcích) a 2 farní budovy v Bruntále. (Jsou v místě Bruntál, Oborná, St. Město u Bruntálu, Uhlířský vrch u Bruntálu, Karlova Studánka, Mezina, Dl. Stráň, Mor. Kočov, Jelení, Roudno, Vel. Roudný.)

Současným správcem farnosti je Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě /Německý řád/.

 
Vytisknout

Proč Údolí radosti?

Napsal Administrator on .

Proč vznikly tyto stránky a proč zrovna Údolí radosti?

Co se samotného názvu týče, pochází z překladu původního německého jména města Bruntálu, totiž Freudenthal (Údolí radosti). Podle něj byl pojmenován i farní časopis, jehož první číslo spatřilo světlo světa v březnu roku 1995.

Tento časopis farní mládeže vycházel pravidelně každý měsíc až do prázdnin roku 1999 a sloužil jako prostředník k výměně informací mezi věřícími ve farnosti, přinášel duchovní slovo a poučné čtení. Byl tím posílením ve víře a každodenních starostech, do jaké míry jenom mohl být a celý kolektiv redaktorů a přispěvovatelů na něm odvedl záslužnou práci. Naneštěstí většina z nich dospěla, změnila své působiště (díky studiu nebo rodině) a časopis přestal vycházet. V roce 2004 začal vycházet měsíčník Údolí radosti v novější podobě a na tvorbě se podílí duchovní správa farnosti.

Dnes jsou tyto stránky oficiálními stránkami bruntálské farnosti, plní hlavně funkci informativní a věříme, že Vás jistě i v mnohém potěší. 

Karel Peschke, pastorační asistent