Vítejte na webu bruntálské farnosti

  •  
  • Bruntál
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále
  • Chrámová loď farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
  • Náhrobky pánů z Vrbna ve farním kostele v Bruntále
  • Kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu
  • Filiální kostel ve St.Městě u Bruntálu
  • Vzácné malby z poloviny 15.st.v sakristii kostela ve St. Městě
  • Farní kostel sv. Michaela v Roudně
  • Farní kostel sv. Michaela v Moravském Kočově
Vytisknout

Bohoslužby ve svatém týdnu

Napsal Administrator on .

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNÍM KOSTELE V BRUNTÁLE 2020 A.D

 

Vzhledem k mimořádným událostem a trvajícímu nouzovému stavu se bohoslužby za účasti věřících stále nekonají.

 

Soukromé mše svaté během velikonočních svátků bude P. Dariusz Cecerski spolu s P. Piotrem Lewinským, jáhnem, sloužit v kapli Panny Marie v obvyklé časy.

Můžeme být tedy v trvalém duchovním spojení například v modlitbě Otče náš, nebo v liturgických textech velikonočních bohoslužeb v tyto časy:

 

 

18,00 - Zelený čtvrtek

Večerní mše na památku Večeře Páně s adorací.

 

 

Velký pátek.

 

18,00 - Velkopáteční obřady - památka Umučení Páně.

 

Bílá sobota

 

20,00 - Velikonoční vigilie.

Zahájení požehnáním ohně, přípravou velikonoční svíce a slavností světla.

Budou následovat starozákonní čtení a žalmy.

Po evangeliu bude posvěcena voda.

Slavnou eucharistickou bohoslužbou pak P. Dariusz ukončí vigilii Zmrtvýchvstání Páně.

 

Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční - 9,00

                            

 

 

Vytisknout

Spojení v modlitbě.

Napsal Administrator on .

Milí farníci.

 

Od vyhlášení nouzového stavu v naší zemi, za vás všechny každý den v 10,00 sloužím soukromou mši svatou, při které vás všechny odevzdávám do náruče Božího milosrdenství. 

 

Chcete-li, můžete se v duchu připojit a v modlitbě "Otče náš" vytvořit silné spojení pokoje, vroucí  lásky, bezbřehé víry a trvalé naděje.

 

Pamatujte, že pro opravdovou lásku není žádná pohroma překážkou ale další výzvou ke svědectví a následování Pána, proto se ničeho nebojte a žijte se všemi nejbližšími vším, co ještě pořád máme a dostáváme.

 

Bůh vám žehnej.

 

V pokorných modlitbách za vás všechny

P. Dariusz

Kdo by chtěl shlédnout bohoslužbu online, zde je odkaz na webové stránky farností, které mše vysílají po internetu.

www.mseonline.cz