Vítejte na webu bruntálské farnosti

  •  
  • Bruntál
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále
  • Chrámová loď farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
  • Náhrobky pánů z Vrbna ve farním kostele v Bruntále
  • Kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu
  • Filiální kostel ve St.Městě u Bruntálu
  • Vzácné malby z poloviny 15.st.v sakristii kostela ve St. Městě
  • Farní kostel sv. Michaela v Roudně
  • Farní kostel sv. Michaela v Moravském Kočově
Vytisknout

Spojení v modlitbě.

Napsal Administrator on .

Milí farníci.

 

Od opětovného vyhlášení nouzového stavu v naší zemi, za vás všechny každý den v 10,00 sloužím soukromou mši svatou,

při které vás všechny odevzdávám do náruče Božího milosrdenství. 

 

Chcete-li, můžete se v duchu připojit a v modlitbě "Otče náš" vytvořit silné spojení pokoje, vroucí  lásky, bezbřehé víry a trvalé naděje.

 

Pamatujte, že pro opravdovou lásku není žádná pohroma překážkou ale další výzvou ke svědectví a následování Pána,

proto se ničeho nebojte a žijte se všemi nejbližšími vším, co ještě pořád máme a dostáváme.

 

Bůh vám žehnej.

 

V pokorných modlitbách za vás všechny

P. Dariusz

Kdo by chtěl shlédnout bohoslužbu online, zde je odkaz na webové stránky farností, které mše vysílají po internetu.

www.mseonline.cz

 

 

 

Vytisknout

Mimořádné oznámení

Napsal Administrator on .

Bratři a sestry.

Vzhledem k mimořádnému šíření onemocnění koronavirovou nákazou a na základě nouzového stavu, ve které se naše společnost nařízením vlády opět nachází, vám sdělujeme,

že budeme respektovat nařízení a doporučení vlády, ČBK a apoštolského administrátora Martina Davida.

Proto jsme se po zvážení všech možných rizik rozhodli že:

 

VŠECHNY BOHOSLUŽBY V BRUNTÁLSKÉM FARNÍM KOSTELE I V OSTATNÍCH FARNOSTECH V NAŠÍ SPRÁVĚ

JSOU OD PONDĚLÍ 12. 10. ZRUŠENY ZATÍM DO PONDĚLÍ 26.10.

 

Bohoslužby a další program se opět přesouvají do virtuálního prostoru jako je např. internet nebo televizní přenosy bohoslužeb, tak jako na jaře tohoto roku.

V případě zájmu o svátost smíření jsme vám k dispozici na farním úřadě, popř. na mobilním telefonu pro domluvení času.   

Děkujeme za pochopení.

 

V modlitbách vaši duchovní.